AzLab

KERN SAXLAMA KOMPLEKSİ

Servislər Qalereya

SAXLANMA KOMPLEKSİNİN XİDMƏTLƏRİ

Kern nümunələrinin standart taxta qutularda saxlanması.
Kern nümunələrinin standart alüminium qutularda saxlanması.
Muzey seksiyalarının saxlanması.
Şlamların saxlanması.
Qazma məhlulu hər hansı mayenin saxlanması (200 litrlik silindr).
Germetikləşdirilmiş PVT neft və nümunələrinin saxlanması.
Germetikləşdirilmiş PVT qaz nümunələrinin saxlanması.

KERNƏ BAXIŞ XİDMƏTLƏRİ

150 metr tutumlu baxış otağının icarəsi.
Baxış otağında kəsilmiş kern nümunələrinin hazırlanması və baxış üçün düzülməsi.
İclas otağının icarəsi.
Rəqəmsal fotokamera.
İdentifikasiya üçün mikroskop.
Foto nüsxələyici qurğu.
Proyektor.